Mesinge Vandværk skifter vandmålere

I løbet af de kommende år frem mod 2023 vil Mesinge Vandværk udskifte alle vandmålere til en ny generation af målere, som kan fjernaflæses. Det betyder, at vores kunder fremover ikke behøver at indberette deres årsforbrug.

I år 2022, vil vi udskifte målere i sommerhusområderne

OBS: Vi kan desværre ikke gennemføre målerudskiftningen i sommerhusområderne, da vores leverandør af vandmålere har fået leveringsproblemer, og vi først kan se frem til at få leveret målere i maj 23. Derfor må vi udsætte udskiftningen til sommeren 2023.

Fordele ved fjernaflæst måler

En fjernaflæst vandmåler giver nye fordele og muligheder:

  • Du behøver ikke længere indberette årsaflæsningen af din vandmåler

  • Vandværket får lettere ved at opdage og finde store utætheder på vandledningerne.

Dit ansvar

Selv om måleren kan fjernaflæses, er det fortsat dit eget ansvar at holde øje med dit vandforbrug. 

Du har også ansvaret for, at din vandinstallation omkring måleren fungerer.

Inden vi skifter din måler, skal du tjekke at rør og lukkehaner rundt om måleren er i orden. Følg denne vejledning til at teste dine lukkehaner.

Hvornår skifter vi din måler?

Vi går i gang med at skifte de første vandmålere i Salby og Tårup i Maj 2021, og giver hver enkelt kunde direkte besked 1-2 uger før deres måler skal skiftes.

 

KamVandm2200Vandforbruget i hver enkelt selvstændig ejendom/hus skal, jf. vandforsyningsloven, måles og afregnes. Vandværket opsætter/monterer derfor vandmålere ved alle ejendomme som aftager vand fra Mesinge Vandværk.

Afregningen sker efter, det til enhver tid godkendte takstblad, jf. § 4 i vedtægterne. Se Takstblad.

Det er vigtigt at vandmålere er opsat/monteret korrekt i vandinstallationen, dette uanset om måleren er monteret i en målerbrønd eller indvendig i bygninger, således at der uhindret kan udføres reparationer, udskiftninger samt aflæsning af målerne.

Mesinge Vandværk, har i sommerhusområderne overvejende monteret vandmålerne i målerbrønde, som er nedgravet efter skel.

Vandværket ejer- og vedligeholder vandmålerne, og har til enhver tid ret til at udskifte og checke vandmåleren. Det er forbrugerens eget ansvar at sikre at egne vandinstallationer kan tåle udskiftning af vandmåleren.

Vær opmærksom på at beplantning og anden ophobning af materiel, omkring målerbrønden, ikke må hindre adgangen til målerbrønden og dermed vandmåleren.