Indvindingsboringer

Vandværket har i alt 3 boringer , hvorfra der kan indvindes vand.
1 ældre boring ligger i Mesinge by, og 2 nyere ligger øst for byen.

 

Vandets hårdhed er: 16,9 0dH

 

Vandkvalitet og kontrol
For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet, føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer, som af drikkevandet på vandværket og hos forbrugerne.

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.

Der udføres følgende kontroltyper:


• Normal kontrol på vandværket
• Udvidet kontrol på vandværket
• Kontrol med uorganiske sporstoffer
• Kontrol med organiske mikro forureninger og
• Begrænset kontrol.

 

Ældre vandprøver og oplysninger kan hentes hos GEUS

Hvor der også kan fremsøges mange interesante oplysninger om vand

Sådan læses en vandannalyse