Hvad skyldes misfarvning af vandet?

Det kan i korte perioder opleves, at der kommer misfarvet vand ud af vandhanen.

Dette sker i forbindelse med et brud på vandledningen eller andre forstyrrelser i vandforsyningen.

Vandet bliver rødt, brunt eller sort og kan indeholde sorte partikler. Det kan også smage "metallisk".

Misfarvningen er uskadelig og uden sundhedsfare. Den skyldes et kortvarigt forhøjet indhold af jern og mangan i drikkevandet.

Jern og mangan er ikke sundhedsfarlige, det er naturlige forekommende stoffer i grundvandet - f.eks. indeholder vitaminpiller også jern og mangan.

For stort indhold af jern kan dog give afsmitning på porcelæn og vasketøj - mangan kan give et fedtet og olieagtigt udseende og små sorte partikler.

Hvad sker der med vasketøjet?

Hvis der er meget jern i vandet kan det, under uheldige omstændigheder, sætte sig i vasketøjet.

Hvis det sker er Forbrugerrådets anbefaling:

"Tøjet lægges i vand tilsat 1 dl citronsyre pr. 10 l vand. Efter en halv time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning, med 3 dl soda til 10 l vand. Tøjet skylles og færdigbehandles som efter normal vask"

Lidt mere information om jern og mangan!

I vandværksboringer forekommer jern og mangan i varierende mængder. Ved behandling af vandet - iltning og filtrering - udskilles jern og mangan. Ved iltningen ændres jern og mangans kemiske sammensætning, så der dannes klumper. Disse udfældes og tilbageholdes i sandfiltrene.

Uanset hvor effektiv vandværksbehandlingen er, kan det ikke undgås, at der sker udfældning af jern og mangan i en vis udstrækning i ledningsnettet ud til forbrugerne.

Når vandstrømmen er ensartet - vandet løber samme vej og med samme tryk og styrke - forbliver det udfældede jern og mangan i ledningen. Men hvis der er brud på ledningen eller andet der bevirker, at vandstrømmen ændres eller trykket falder, så rives der jern- og manganpartikler med vandet.

Vandforsyningen vil, efter brud, normalt sørge for at der sker en gennemskylning af ledningsnettet til vandet er rent.