KamVandm2200Vandforbruget i hver enkelt selvstændig ejendom/hus skal, jf. vandforsyningsloven, måles og afregnes. Vandværket opsætter/monterer derfor vandmålere ved alle ejendomme som aftager vand fra Mesinge Vandværk.

Afregningen sker efter, det til enhver tid godkendte takstblad, jf. § 4 i vedtægterne. Se Takstblad.

Det er vigtigt at vandmålere er opsat/monteret korrekt i vandinstallationen, dette uanset om måleren er monteret i en målerbrønd eller indvendig i bygninger, således at der uhindret kan udføres reparationer, udskiftninger samt aflæsning af målerne.

Mesinge Vandværk, har i sommerhusområderne overvejende monteret vandmålerne i målerbrønde, som er nedgravet efter skel.

Vandværket ejer- og vedligeholder vandmålerne, og har til enhver tid ret til at udskifte og checke vandmåleren. Det er forbrugerens eget ansvar at sikre at egne vandinstallationer kan tåle udskiftning af vandmåleren.

Vær opmærksom på at beplantning og anden ophobning af materiel, omkring målerbrønden, ikke må hindre adgangen til målerbrønden og dermed vandmåleren.