Generalforsamling d. 12. marts. 2019

Mesinge Vandværks generalforsamling afholdt d. 12. marts 2019 i Kirkeladen

Vandværkets formand Gert Tofte bød velkommen til 17 fremmødte andelshavere af Mesinge Vandværk, hvorefter Eddy Rasmussen blev valgt til ordstyrer.

Formand Gert Tofte  berettede herefter om vandværkets drift i det forløbne år.

Der er blevet tilsluttet én ny forbruger til nettet, og driften af vandværket har forløbet stabilt gennem året. Vedligeholdelsen begrænsede sig til udskiftning af affugteren på vandværket. Vi havde dog som andre vandværker kunnet mærke den lange, og tiltider varme sommer, der selvfølgelig har afstedkommet et større vandforbrug, også hos os.

108.000 m3 er der udpumpet, og det er ca. 10% mere end året før. Vore boringer kunne nemt levere det efterspurgte vand, dog var vore filtre én enkelt uge lidt udfordret, men ikke i en sådan grad at der var nogen forbrugere der blev berørt. I juli måned blev der således udpumpet over 410m3/dag.

Indsamling af måleraflæsning til årsopgørelsen, forløb på vanlig vis med udsendelse af aflæsningskort via Kerteminde Forsyning. Desværre manglede vi ved fristens udløb ca. 60 aflæsninger. Dem har vi besøgt hovedparten af, og hjulpet med aflæsningen, imod et mindre gebyr.

Desuden fortalte formanden om overvejelser vedr. etablering af sektionsmålere på til opsporing af evt. utætheder på ledningsnættet.

Herefter fik kassereren ordet, og berettede om vandværkets økonomi gennem året. Driftsregnskabet udviste et overskud på 184.076 kr ud af en omsætning før moms og afgifter på 472.535 kr. hvilket resulterede i en egenkapital ved årets slutning på 3.551.075 kr.

Bestyrelsvalg: Lars Okholm Hansen, Michael Fischer og Johnny Hansen blev alle genvalgt. Ligeledes blev Henrik Thomsen genvalgt som revisor.