Hvad skal du gøre inden målermontøren kommer til din adresse?

Du skal afprøve ventilerne

Inden vores målermontør kommer, bedes du undersøge, om ventilerne/hanerne begge sider af måleren kan lukke for vandet:

 

1. Åbn for en vandhane så tæt ved måleren som muligt. Luk derefter først den ene ventil før måleren, så viseren på måleren stopper. Tjek, at vandet ikke løber. Luk op for ventilen igen.

2. Luk derefter den anden ventil efter måleren, så målerens viser stopper. Tjek, at vandet ikke løber. Luk op for ventilen igen.


Kan
ventilerne ikke lukke for vandet, skal du en vvs-installatør til at udskifte ventilerne, før vi kan skifte måleren. Det vil også være rart for dig at vide, at ventilerne kan lukke for vandet, hvis du en dag skulle opleve rørbrud.

Sørg for fri adgang til måleren

Når vi kommer ud og skifter din måler, vil det være en stor hjælp, at du forhånd har sikret, at der er fri adgang til måleren. Vi har mange aftaler i løbet af en dag, og vi vil gerne overholde de tider, vi har aftalt med vores kunder. Vi kan derfor ikke garantere, at vi har tid til at vente på, at fx et skab bliver tømt.

Sørg for, at installationen er i god stand

I enkelte tilfælde oplever vi, at en vandinstallation er i dårlig stand, at vi ikke kan skifte vandmåleren, uden at der sker skade installationen. I de tilfælde beder vi ejeren om at udføre de forbedringer, der er nødvendige. Først når dette er sket, kan vi udskifte måleren.

Det er ejerens ansvar, at vandinstallationen er i god stand - også afspærringsventilerne omkring måleren.
Mesinge Vandværk er kun ansvarlig for selve vandmåleren.

Mesinge Vandværk tager ikke ansvar for skader, der måtte opstå din vandinstallation, når vi skifter vandmåler, hvis skaden skyldes manglende vedligeholdelse.