MESINGE VANDVÆRK

..godt vand til folk og fæ i Mesinge

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Generalforsamling 2017

Mesinge Vandværks generalforsamling afholdt d. 22. 3. 2017 i Kirkeladen

Formanden Teddy Pedersen bød velkommen til 24 fremmødte andelshavere, hvorefter Poul Wind-Hansen valgtes til ordstyrer.

Vi har haft en stabil drift gennem året, med reparation af 5 mindre utætheder på ledningsnettet, som gode folk i området har hjulpet os med at opdage, hvilket vi er meget taknemmelige for. En gammel boring der var taget ud af drift sidste år, er blevet sløjfet, og området omkring boringen er reetableret og tilbagegivet til lodsejeren. I efteråret er området omkring de nye boringer blevet beplantet.

Vandværksbygningen i Mesinge er renoveret med 2 nye døre og lidt tagreparation.

Der er i året solgt 90.478 m3 vand, og spildet på ledningsnettet har været på 2,7% af det udpumpede vand, og vandprisen for 2017 er fastholdt på 3,00 kr./m3 . Øvrige takster er også uændrede.

Regnskabet blev gennemgået af kasseren og udviste et overskud på 11.538 kr. på grundlag af en omsætning på 479.486 kr., hvilket resulterede i en egenkapital ved årets slutning på 3.261.519 kr.

Bestyrelsesvalg: Lars Okholm Hansen og Johnny Hansen blev genvalgt, og Michael Fischer nyvalgt.
Revissor Henrik Thomsen blev genvalgt.

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig med Gert Tofte, som formand, Lars Okholm Hansen som næstformand og Jørgen Boll som kasserer.